NÁVOD

Návod na obsluhu odvlhčovacího systému Dried Box

Úvod

Vážený zákazníku děkujeme, že jste si koupili Dried Box. S dbalostí o životní prostředí Vám poskytujeme tento zkrácený návod k obsluze. Prosíme, abyste si jej před zahájením instalace pečlivě přečetli.

Popis

Jedná se technologicky vyspělý přístroj, kde jeho stálá instalace zaručí úspěšné odvlhčení stavby a současně jeho stálé působení garantuje dlouhodobou prevenci proti vzlínání vlhkosti a následné tvorbě škodlivých plísní.
Technologie použitá v Dried Boxu patří mezi nejúčinnější metody odvlhčování zdiva, ale zároveň je také zcela ekologicky nezávadná. Nevyžaduje žádné stavební úpravy, tedy je i velmi levná a bezpečná. Podle našich zkušeností je nejčastěji Dried Box využit při odvlhčení zdiva a porézních materiálů v budovách a historických památkách.
Vlhkost, která proniká do kapilár uvnitř zdiva je způsobena povrchovým napětím a fyzikálními vlastnostmi vody. Proto Dried Box využívá elektro-fyzikálního procesu. Minerální soli obsažené ve vodě způsobují, že molekuly vody mají podle obsahu solí kladný a záporný náboj. Díky tomu, nejsou elektricky neutrální a lze na ně tak působit elektromagnetickým polem. Tyto molekuly jsou vázány ve vodíkových vazbách. Uskupení vodíkové formace, které je nejen mezi molekulami vody, ale také mezi molekulami soli a dalších látek rozpuštěných ve vodě způsobuje možnost rozdělení na stěně kapiláry. Stěna je negativní, ionty působící na stěnu jsou pozitivní.
Technologie Dried Box tedy vysílá přesně nadefinované impulsy v potřebných intervalech a frekvencích. To způsobí rozdělení molekul a přetvoření povrchového napětí. Voda v kapilárách začne postupně klesat a změní svou hustotu. Proto se i část vlhkosti z povrchu stěn odpaří. Tato odvlhčená voda neobsahuje žádné přísady a může se bezpečně vrátit zpět do koloběhu bez narušení přirozené ekologické rovnováhy.
Jako ideální míra vlhkosti cihlového zdiva se uvádějí 3 – 4 %. Proto jakmile je za pomoci Dried Boxu této míry dosaženo, slouží přístroj jako prevence opětovnému vzlínání. To je důvodem jeho stálého působení. V případě odinstalování Dried Box jako by byl sundán pomyslný štít objektu. Vlhkost se opět vrátí.

Instalace

Instalace nevyžaduje žádné stavební úpravy ani jiné zásahy do Vaší nemovitosti.
Dried Box instalujte na nejvlhčí zeď v domě do výšky minimálně 50 cm od podlahy.
Pozor na velké kovové předměty (skříňky, velké plechy) v těsné blízkosti Bried Boxu by mohly ovlivnit výkon vysoušení.
Vzdálenost hmoždinek pro instalaci Dried Boxu je 98 mm

Balení systému Dried Box obsahuje:
Kartonový Box včetně výplní proti otřesům při přepravě
Dried Box 160 x 100 x 35 mm s pohyblivým přívodem s konektorem 5,5/2,1 mm.
Hmoždinky 6 mm a příslušné šrouby pro připevnění.
Napájecí adaptér 12 V 0,7-1 A s konektorem 5,5/2,1 mm
Daňový doklad
Návod k použití

K provozu Dried Boxu budete potřebovat standartní zásuvku 230 V
(přívodní kablík má délku 3m . Nebudete mít problém použít běžnou zásuvku
u podlahy). Samozřejmě můžete použít běžnou prodlužovačku.

K instalaci budete potřebovat elektrickou nebo akumulátorovou vrtačku,
vrták o průměru 6mm a malý křížový šroubovák.

Před vrtáním se ujistěte, že ve zdi nejsou žádné instalace (voda, plyn, kabely atd.)
Vyvrtejte vodorovně dva otvory pro hmoždínky ve vzdálenosti 98 mm, zastrčte hmoždínky do otvorů a zašroubujte přiložené šroubky.
Šroubky musí koukat ze zdi cca 3 mm. .
Zavěste Dried Box do speciálních otvorů na jeho zadní straně.

Uvedení do provozu

Připojte originální adaptér do běžné zásuvky 230 V
Zasuňte konektor kablíku adaptéru do konektoru kablíku Dried Boxu.

Dried Box obsahuje 2 bílé kontrolky
Pravá kontrolka signalizuje správné napájecí napětí
Levá kontrolka signalizuje pomalým blikáním správnou funkci
procesoru řídícího celý proces vysoušení .

Bezpečnostní opatření

Nepřekračujte jmenovité pracovní parametry zařízení.
Zařízení nerozebírejte, neopravujte ani neupravujte.
Kryty nerozebírejte
V zařízení nejsou žádné součástky včetně pojistek, které by mohl uživatel vyměňovat
Ve zdroji mohou být nebezpečná napětí i po jeho vypnutí.
Zařízení nepoužívejte, vychází-li z něj kouř nebo se ozývají divné zvuky