FAQ

Kde Vám Dried Box nepomůže

Vytopené sklepy, domy, vlhkost způsobená tepelnými mosty, tlaková voda

Plošná účinnost

Dried Box je svým výkonem srovnatelný s předními světovými výrobky
Jeho účinnost dosahuje v optimálních podmínkách až do vzdálenosti 8 m. Záleží především na struktuře vysoušeného zdiva. Vysoký výkon má vliv na rychlost a kvalitu vysoušení.

Bezpečný a ekologický provoz

Odvlhčování pomocí systému Dried Box
nepoškozuje zdraví lidí ani zvířat
probíhá bez použití chemických látek
pracuje bez zásahu do statiky objektu
neznečišťuje ovzduší ani přírodu
neruší ani nijak neovlivňuje žádnou elektroniku ve Vaší domácnosti
( tv, rádio, wifi, mobilní telefony, počítače, audio, bezdrátové zvonky a teploměry, hračky atd.)

Jednoduchá instalace

Instalace nevyžaduje žádné stavební úpravy ani jiné zásahy do Vaší nemovitosti.
Dried Box instalujte na nejvlhčí zeď v domě do výšky minimálně 50 cm od podlahy.
Pozor na velké kovové předměty (skříňky, velké plechy) v těsné blízkosti Bried Boxu by mohly nepatrně ovlivnit výkon.
Vzdálenost hmoždinek pro instalaci Dried Boxu je 98 mm

Balení systému Dried Box obsahuje:
Kartonový Box včetně výplní proti otřesům při přepravě
Dried Box 160 x 100 x 35 mm s pohyblivým přívodem s konektorem 5,5/2,1 mm.
2 ks hmoždinka 6 mm a příslušné šrouby pro připevnění.
Napájecí adaptér 12 V 0,7-1 A s konektorem 5,5/2,1 mm
Daňový doklad .

Záruka

Záruka 6 měsíců na možnost odstoupení od smlouvy a vrácení celé částky
Pro vyhnutí se poškození zařízení doporučujeme, aby se uživatel podrobně seznámil s návodem k obsluze.
Závada, které neumožní provoz v souladu s jeho určením bude odstraněn bezplatně ve lhůtě do 30 pracovních dní od dodání do servisního střediska Dried Boxu.
Záruka se nevztahuje na závady vzniklé používáním zařízení v rozporu s určením výrobku a návodem k použití.
Záruka zaniká v případě zjištění porušení plomb, mechanického poškození, oprav nebo úprav neoprávněnými třetími osobami.
Způsob opravy zařízení určuje výrobce.
Záruční doba se prodlužuje o dobu provedení záruční opravy.

Výhodou Dried Boxu bezpochyby je, že Vám vydrží velmi dlouho. A když říkáme velmi dlouho, myslíme tím opravdu dlouho. Tento produkt se totiž provozem nijak neopotřebovává. Záruka 20 let a pozáruční servis je samozřejmostí. Přiložený 12V adaptér není naším výrobkem, na něj se vztahuje tříletá záruka

Ochrana dat a osobních údajů

Dokument o nakládání s vašimi údaji podle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).
Kdo údaje sbírá i zpracovává
Dried
K Dolánkám 610
Český Brod, 282 01
IČ: 69634491
DIČ: CZ 69634491
Kontaktní email: dried@dried.cz
Jaké údaje sbíráme a proč
V kontaktním formuláři sbíráme Vaše jméno, telefon a e‐mail, abychom vám mohli odpovědět na dotazy v rámci budoucího plnění smlouvy.
Jak dlouho údaje uchováváme
Odeslání dotazu a poptávky: po dobu 1 roku.
Na co máte právo
Dotázat se, jaké údaje zpracováváme, za jakým účelem, v jakém rozsahu, jak dlouho a kdo
k nim má přístup.
Můžete požádat o opravu nebo výmaz těchto údajů.
Můžete požádat o ukončení zasílání e‐mailových zpráv.
Kam se můžete obrátit
Pokud si myslíte, že Vaše údaje zpracováváme v rozporu s příslušnými právními předpisy,
kontaktujte nás na e-mail: dried@dried.cz

Obchodní podmínky

Návod

Reklamace

ES Prohlášení o shodě