O Dried Boxu

Elektro fyzikální princip elektroosmóza používaný k odstranění vlhkosti z vašeho domu používá přesně definované elektromagnetické pole, které svým trvalým působením obrátí polaritu molekuly vody a tím zabrání vzlínání vlhkosti. Toto pole je díky preciznímu programování a následnému testování, udržováno v optimální velikosti a zabezpečí tak maximální efektivitu odvlhčování.  Právě proto je každý náš výrobek unikátní, nejedná se v žádném případě o sériovou výrobu.

Jedná se technologicky vyspělý přístroj, kde jeho stálá instalace zaručí úspěšné odvlhčení stavby a současně jeho stálé působení garantuje dlouhodobou prevenci proti vzlínání vlhkosti a následné tvorbě škodlivých plísní. 

Technologie použitá v Dried Boxu patří mezi nejúčinnější metody odvlhčování zdiva, ale zároveň je také zcela ekologicky nezávadná. Nevyžaduje žádné stavební úpravy, tedy je i velmi levná a bezpečná.  Podle našich zkušeností je nejčastěji Dried Box využit při odvlhčení zdiva a porézních materiálů v budovách a historických památkách.

Vlhkost, která proniká do kapilár uvnitř zdiva je způsobena povrchovým napětím a fyzikálními vlastnostmi vody. Proto Dried Box využívá elektro-fyzikálního procesu. Minerální soli obsažené ve vodě způsobují, že molekuly vody mají podle obsahu solí kladný a záporný náboj. Díky tomu, nejsou elektricky neutrální a lze na ně tak působit elektromagnetickým polem. Tyto molekuly jsou vázány ve vodíkových vazbách. Uskupení vodíkové formace, které je nejen mezi molekulami vody, ale také mezi molekulami soli a dalších látek rozpuštěných ve vodě způsobuje možnost rozdělení na stěně kapiláry. Stěna je negativní, ionty působící na stěnu jsou pozitivní.

Technologie Dried Box tedy vysílá přesně nadefinované impulsy v potřebných intervalech a frekvencích. To způsobí rozdělení molekul a přetvoření povrchového napětí. Voda v kapilárách začne postupně klesat a změní svou hustotu. Proto se i část vlhkosti z povrchu stěn odpaří. Tato odvlhčená voda neobsahuje žádné přísady a může se bezpečně vrátit zpět do koloběhu bez narušení přirozené ekologické rovnováhy.

Jako ideální míra vlhkosti cihlového zdiva se uvádějí 3 – 4 %. Proto jakmile je za pomoci Dried Boxu této míry dosaženo, slouží přístroj jako prevence opětovnému vzlínání. To je důvodem jeho stálého působení. V případě odinstalování Dried Box jako by byl sundán pomyslný štít objektu. Vlhkost se opět vrátí.